mandag 25. juli 2011

vinn over det vonde med det gode

Paulus seier "Lat ikkje det vonde få vinna over deg, men vinn over det vonde med det gode" Rom 12:21. AUF-leiar Eskil Pedersen seier:" Hat er en nærliggende følelse, ønske om hevn er en naturlig reaksjon. Men vi, Norge, skal ikke hate, og vi skal ikke hevne." Eg kjenner at eg er stolt av han, statsministeren og kongen som så tydeleg uttrykkjer at vi ikkje skal verken hevne eller hate. Vi skal stå saman som ein nasjon, vi skal verne om mangfaldet mellom oss og denne forferdelege hendinga skal ikkje øydeleggje det Noreg som vi kjenner! Eg er stolt av det norske folk som trekkjer til gatene, ikkje for å lage bråk og øydeleggje, men for å vise si støtte til offer og pårørande gjennom fakkel- og rosemarsjar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...