tirsdag 9. februar 2010

Den største i verda

Pappa og Kåre (ein kamerat av pappa) har vore hobbyfiskarar i mange år. Til vanleg når dei er ute og fiskar får dei nok fisk til eige bruk og gjerne litt til familie og naboar. I dag, derimot, fekk dei seg ei stor overrasking då dei drog garnet. Ut av havdjupet kom det eit stort beist. Det viste seg å vere ein diger breiflabb på 99,4 kilo. Dette er den største (dokumenterte) breiflabben i verda. Forrige rekord var på omlag 79 kg. Både BA og VG  har skreve om saka.
Eg fekk assosiasjonar til "fisken" av Erlend Loe...

torsdag 4. februar 2010

Det handlar ikkje om meg

Frans av Assisi levde på 1100-talet. Han var ein mann som verkeleg hadde eit godt perspektiv i livet. Han er kjend for ei bøn som eg har lyst å dele.

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
 
Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen.
Det handlar ikkje om mitt, det handlar ikkje om meg, nei, Jesus alt handlar faktisk om DEG!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...