lørdag 20. november 2010

Ei stemme for dei stemmelause...

Fann denne nydelege videoen på youtube i dag. Gianna Jessen har ein kraftfull bodskap som få tør å seie høgt. Eg vart rørt til tårer då eg såg den. Ho snakkar om at dei som kjempar FOR abort seier det handlar om kvinners rettar, men så seier ho "what about my rights". Det talte til meg. FNs barnekonvensjon seier at "hvert barn har en iboende rett til livet". Kven er det som kjempar for retten til det vesle barnet?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...