fredag 13. april 2012

Alt av nåde

Eg ser at mange som syr har eit slags "merkenamn" på det dei lagar. Det tenkte eg at eg og ville ha. eg har tenkt og fundert på kva som ville passe. Eg landa på alt av nåde. Dette fordi det er av nåde eg lever. Det er Gud, ved si store nåde, som har grepe inn i livet mitt og gjort det til det det er. Ved hans nåde har han gjeve meg evner og talent som eg kan bruke til hans ære! Det er av nåde eg er frelst (ef. 2:8). Eg kan ikkje skryte av meg sjølv. Det er ikkje fordi eg er så flink og får til alt mogeleg. Gud har gjeve meg gåver og om eg skal skryte av noko eller nokon må det vere Han. Eg skal prøve å hugse å sy dette merket på alt eg syr, men til no har eg ikkje vore så flink...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...