onsdag 8. desember 2010

8. desember

I dag har eg triste nyhende å komme med. Roald Øyen er tvungen til å slutte i NRK. Han har vore nøttegeneral i påskenøttene sidan 1984 og julenøtter sidan 1992. Julenøttene er eit av høgdepunkta i jula og noko vi har samla oss om i familien vår så lenge eg kan hugse. Det var størst stas dei første åra, før ein kunne google alt. Den gongen måtte vi fram med leksikon og atlas for å finne svara på meir eller mindre vanskelege oppgåver. Då vi hadde funne løysingsordet, var det alltid spennande å ringe inn svaret. Sjølv om Roald kjem til å få ein etterfølgjar, vil aldri påske- og julenøttene verte det same. Han har gleda små og store sidan det året eg vart fødd. Her er heile artikkelen på NRK.

Litt meir julestemning frå Øvstegarden


 


 
Dagens fun facts
 • 1832 - Bjørnstjerne Bjørnson vart fødd
 • 1904 – Den første grammofoninnspillinga i Noreg
 • 1925 - Adolf Hitlers Mein Kampf vart publisert i Tyskland
 • 1937 - Arne Næss jr vart fødd
 • 1941 - Sir Geoff Hurst vart fødd
 • 1951 - Jan Eggum vart fødd
 • 1970 – Regjeringa innførte prisstopp med momentant verknad
 • 1976 – The Eagles gav ut albumet Hotel California.
 • 1980 - John Lennon vart skoten av Mark David Chapman
 • 1987 – Michail Gorbatjov og Ronald Reagan underteikna ein nedrustningsavtale
 • 1991 - Leiarane i Russland, Kviterussland og Ukraina vart samde om å løyse opp Sovjetunionen og skipa Samveldet av sjølvstendige statar
 • 2006 - Nintendo Wii vart lansert i Europa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...