mandag 26. april 2010

Wild animal park

Laurdag var vi i San Diego wild animal park saman med Melissa og ungane hennar. I utgangspunktet var ikkje parken bygd for publikum, men for å drive oppdrett av dyr til San Diego Zoo. På denne måten ville dei ikkje trenge å hente utrydningstrua dyr til dyreparken, men dei var sjølvforsynte. Etterkvart fann dei ut at dette var for fanastisk til å halde for seg sjølve, så dei opna parken for publikum. Det er eg kjempeglad for at dei gjorde, for dette var ei oppleving verdt å få med seg. Parken var enormt svær. Vi brukte heile dagen der og likevel trur eg det var ting vi ikkje fekk sett. Høgdepunktet var ein "togtur" gjennom Afrika. Vi sat i eit slags tog som tok oss rundt i det svære området dei hadde laga til for dyra. Her var det ingen trange bur og små innhegningar. Dyra fekk gå fritt rundt i eit tilnærma naturlege område. Dei hadde plassert dyra slik i høve til kvarandre som dei er i det naturlege. På den måten opprettheld dei sine naturlege innstinkt. Sidan området var så stort, var det berre eit fåtal av dyra vi fekk sett på nært hald. Godt vi har zoom på kamera...

Her er nokre glimt av dyra vi såg:
(trykk på bileta for å gjere dei større)Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...