lørdag 12. februar 2011

For ikkje eingong Menneskesonen er komen for å la seg tena, men for sjølv å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange - Markus 10:45

Om Jesus kom for å tena, kva er då meir naturleg for oss som følgjer han enn å gjere det same? Vi skal jo ha det same sinnelaget som Kristus! (fiipparane 2:5
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...