onsdag 7. juli 2010

Poeng

Her kjem reglane for utrekning av poeng i den store sommarkonkurransen. Den første som svarer riktig på ei oppgåve får 10 poeng. Dersom eg har laga to oppgåver får den første som klarer begge 30 poeng. Somme tider kan eg finne på å leggje ut tre oppgåver. Då vert ein belønna med 50 poeng. Altså ein liten bonus for å klare fleire. Den andre som klarar riktig får 8 poeng, den tredje 6 osv. Dersom det er fleire oppgåver vert poengberekninga slik 30, 25, 20, osv. (eventuelt 50, 40, 30 osv). Det kan hende eg deler ut bonuspoeng til kreative løysingsforslag, desse vert høgst subjektive og heilt sikkert urettvise...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...