mandag 22. mars 2010

Våren er på veg

Det var ei fantastisk kjensle å gå ut i den friske vårlufta i dag. Snøen er nesten borte og vårblomane tittar fram! Det får meg til å tenkje på ein gamal vårsalme skriven av Elias Blix:

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...