torsdag 17. desember 2009

Eksamen

I morgon skal eg ha første og einaste eksamen dette semesteret. Studiet mitt er organisert i tverrfaglege temablokker, der vi har ulike fag kvart semester. Kvar temablokk endar i ein tverrfagleg eksamen, der eg skal trekkje inn minimum to fag i oppgåva eg skriv. Eg er veldig glad for denne måten å organisere studiet på, sjølv om det er mykje å halde styr på. Dette semesteret heiter barn i natur og naturleg nok er naturfag eit av faga eg har hatt. Dei andre er fysisk fostring, RLE, Matematikk og pedagogikk. I morgon skal eg trekkje fram vesentlege aspekt ved alle desse faga og setje dei inn i ein større samanheng. Samstundes skal eg reflektere over eigne erfaringar og vise at eg ser samanhengen mellom teori og praksis. LETT? Nei, men spennande! Eg kjenner at det kriblar litt i magen no. Eg er meir spent enn nervøs, trur eg. Kanskje eg er for avslappa? Det finn eg ut 22. januar. Då er det sensurfrist.

Eg ønskjer alle mine medstudentar lykke til i morgon!
Slik ser det ut når eg les til eksamen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...